Limba

en  ro

Programe europene

          Profilul activităților noastre ne-a orientat în perioada anilor de pre-aderare, aderare și post-aderare a României la Uniunea Europeană, către absorbția de fonduri europene pe care prin proiecte strategice și grant le-am direcționat către societatea civilă și resursele umane ale regiunii de Nord – Est.
          Concomitent cu intrarea țării noastre în Uniunea Europeană, grupul de firme EmoGroup a adăugat în lista priorităților activități de consultanță și proiectare în scopul absorbției fondurilor financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană prin programe operaționale sectoriale și regionale.
           Experiența acumulată în activitatea de consultanță și studiul ghidurilor și legislației cu privire la aceste finanțări și investiții au condus către accesarea și obținerea a doua proiecte implementate cu succes de către Compania Emo.
           Proiectul "Dezvoltare Capacitate Prestări Servicii SC Compania Emo SRL Vaslui" co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 si implementat in anul 2009 a avut ca obiectiv general dezvoltarea şi consolidarea SC Compania Emo SRL Vaslui ca o structură de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală şi de sprijinire a iniţiativelor antreprenoriale regionale şi locale prin punerea la dispoziţia acestora de servicii de consultanţă şi de management al proiectelor precum şi proiecte complete de execuţie lucrări/ modernizări/ extideri, etc.
           Rezultatele consemnate la încheierea proiectului sunt: achiziţionarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi a sistemelor IT prin reconfigurarea celor existente, achiziţionarea de softuri performante specifice serviciilor prestate, creşterea volumului de servicii prestate faţă de perioada anterioară, creşterea productivităţii muncii. În urma implementării acestui proiect  s-au creat 5 noi locuri de muncăiar calitatea serviciilor prestate s-a ridicat la stadiul de “încântare a clientului”.
          Al doilea proiect  european finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane care a fost implementat cu succes de către Compania Emo in anul 2009 se numeste ”Informare și formare pentru o muncă mai eficientă și mai sigură”, s-a adresat angajaților din IMM-urile regiunii Nord – Est și a vizat încurajarea și facilitarea formării profesionale continue ca element care conduce în mod direct la dezvoltarea și adaptabilitatea forței de muncă. Mai multe informații despre proiect se pot afla accesând site-ul www.investesteinoameni.ro.

sarc