Limba

en  ro

Brevet de inventie

                   Grupul de firme deține un brevet de invenție obținut după 10 ani de cercetări și experimente în domeniul Eficientizării Consumului de energie în construcții prin promotorul său Dr. Ing. Nicolas Copacinschi.

                  Invenția se numește „Sistem de ventilare a încăperilor cu elemente de închidere din tâmplărie etanșă" și se referă la un sistem de ventilare a încăperilor prevăzute cu elemente de închidere din tâmplărie etanșă, este format dintr-o gură de aspirație fixată pe partea exterioară a ramei tâmplăriei, prevăzută cu un filtru fin de aer şi cu un filtru grosier, gura de aspiraţie comunicând, prin intermediul unor tuburi care străpung rama tâmplăriei, cu o gură de refulare, în care este montat un rezistor de încălzire şi un ventilator de aspiraţie, ambele conectate la un bloc de comandă, care comandă pornirea lor concomitentă sau numai a ventilatorului, în funcţie de un semnal transmis de un senzor de temperatură şi de un semnal furnizat de un timer, alimentarea cu energie electrică fiind controlată de o unitate electronică de comandă.

Pentru o imagine orientativă vă prezentăm mai jos schița dipsozitivului înregistrat la Oficul de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr. 125991.

brevet-interventie

sarc